Produktdata

Mått (LxBxH): 1145x745 mm
Vikt: kg
Fördelad last max: kg
Punktlast max: kg
Virkestjocklek: mm
Värmebehandling: