För att bidra till en hållbar utveckling ska lastpallar och pallkragar inte köpas och säljas, de ska återanvändas… på riktigt!

Ekologisk hållbarhet

Pallkonsulten strävar efter att sprida ljus i en bransch som utnyttjat jordens resurser på fel sätt.

Klimatfrågan är idag AKUT och vi vill på alla sätt vi kan jobba för att kommande generationer får chansen till ett gott liv.

Genom vår kunskap och stora kontaktnät vägleder vi våra kunder på vägen till en hållbar hantering av emballage!

  • Upprättar retursystem med underleverantörer för både standardemballage och emballage med specialmått
  • Tar reda på och återanvänder emballage som tidigare kasserats
  • Hjälper till att optimera transporter för att minska utsläppen av koldioxid

Våra kunders verksamheter kan se mycket olika ut men alla har de en sak gemensamt, det finns alltid förbättringar att jobba med för att spara på vår miljö. Vi vet hur.

Vårt fokus är MILJÖ, vi behövs, vi gör skillnad…på riktigt!

Social hållbarhet

De som arbetar hos oss på Pallkonsulten vet att man är anställd för sin kompetens, ingenting annat.

Viktigast för oss är en hjärtlig atmosfär där vi välkomnar variation av olika egenskaper och erfarenheter. Ett bra klimat och en öppenhet är A & O för oss så att vi har möjlighet att tillgodose allas behov så långt som det bara går.

Samma känsla strävar vi efter att ta med oss ut i mötet med våra kunder och på så sätt gör vi en viktig insats i samhället.

Vi gillar OLIKA!

Ekonomisk hållbarhet

Pallkonsultens mål är att alltid skapa goda relationer med våra kunder som ger långsiktigt sunda affärer. Hela vår idé går ut på att hand i hand med vårt aktiva miljöarbete samtidigt stärka kundernas ekonomi, återvinner man så sparar man samtidigt, det är enkelt. Vår egen ekonomi stärks i takt med kundernas då hanteringen av returer ökar.

Att hela tiden aktivt hjälpa kunderna att hitta de mest gynnsamma samarbetena när det gäller inköp och försäljning av emballage är också en stor del i den ekonomiska hållbarheten. Där skiljer vi oss helt från traditionella pallhandlare som tjänar på att köpa billigt och sälja dyrt.

Varför betala mer än man måste?