Teknisk information

Webbplatsen fungerar bäst med någon av de vanligare och moderna webbläsare, t.ex. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox och Safari. Den är även anpassad för smartphones och andra mobila enheter. Hämtningsbara filer kan komma att kräva Adobe Acrobat Reader för att fungera, vilket kan hämtas kostnadsfritt här. Skärmupplösningen bör vara minst 1280×720 pixels för att webbplatsen skall fungera optimalt.

Cookies

Webbplatsen använder cookies. Cookies är information som lagras på besökarens dator i textfiler och används bl a för att följa och underlätta navigeringen på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies, lagras under en bestämd tid och används ofta för att t.ex. hålla reda på inställningar som besökaren gjort. Sessionscookies, lagras bara under den tid som besökaren är inne på webbplatsen och försvinner när webbläsaren stängs.

Genom nyttjandet av vår webbplats godkänner du som besökare användningen av cookies i syfte anpassa och utveckla webbplatsen samt utläsa statistik.

Google Analytics

Denna webbplats använder också Google Analytics som är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, som placeras i besökarens dator och möjliggör analys av hur webbplatsen nyttjas. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras på Googles egna servrar.

Google använder denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du har frågor angående webbplatsen eller dess innehåll, skicka ett e-postmeddelande till mail@pkisab.se.

Grafiskt material

Webbplatsens innehåller grafiskt material som Pallkonsulten är upphovsman för, vissa objekt är från annan upphovsman som krediteras nedan.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by Pause08 from www.flaticon.com
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com