B-pall

Produktdata

Mått (LxBxH): 1200x800x144 mm
Vikt: 25 kg
Fördelad last max: 1500 kg
Punktlast max: 1000 kg
Virkestjocklek: 22 mm
Värmebehandling: Tillval