Om vår integritetspolicy

På Pallkonsulten värnar vi om din integritet, därför behandlar vi alltid den information som du anförtror oss med på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att vi ska kunna leverera våra tjänster behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vi samlar aldrig in mer uppgifter än vi behöver, och vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

 

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Pallkonsulten behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har andra legitima skäl, t.ex. för att marknadsföra oss mot besökare på vår webbplats och på sociala medier. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Pallkonsulten värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälp med marknadsföring. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Pallkonsulten kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, exempelvis till polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media och kontakt per telefon eller e-post.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi välja att samla in information om:

  • Förnamn, efternamn
  • Personnummer (gäller anställda i organisationen)
  • Företag/organisation
  • Din yrkesroll
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning t.ex. sparas minst sju år.

Tillgång till personuppgifterna

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar dina personuppgifter med respekt och omsorg. Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade.

Kontakta oss så hjälper vi dig. Skicka ett e-postmeddelande till mail@pkisab.se där du anger GDPR i ämnesraden.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Pallkonsulten i Sverige AB:s verksamhet är Pallkonsulten i Sverige AB (559085-0813) personuppgiftsansvarig. Vattenverksgatan 5, 702 27 Örebro, 019-150 500.